งานแสดงสินค้า

 

2020 INATEX 


The 14th Cambodian import and Export Commodities Exhibition


Federation of light industry textile and equipment exhibition in 2019  (Russian)


งานทอผ้าและผ้าผืนนานาชาติ Dhaka 2011 ครั้งที่ 14 แสดง 2018


Fast Textile International Textile Fair 2017 (Poland)


Intersec 2017 in Dubai,UAE


Intersec 2014 in Dubai,UAE